Architectuur, stadsontwikkeling, beelden, openbare ruimte, combinatie thema's

Stadswandeling Maastricht

Architectuur-tours, stedelijke ontwikkeling, beelden en andere thema’s..

ARCHITECTUUR-ROUTE

Bepaalde mensen in ons team beschikken over veel knowhow met betrekking tot stadsontwikkeling / urban development in Maastricht. We hebben expertise over de herontwikkeling van de wijken Ceramique, Sphinxkwartier, Jekerkwartier, Groene Loper, Markt Maasplan, revitalisatie Stokstraatkwartier, Looiershof, Tapijnkazerne, Landbouwbelang / Sappi etc. Met plezier loodsen wij groepen architecten,  stedebouwkundigen of andere geïnteresseerden door de stad en verhalen over de samenhang tussen de stedelijke ontwikkeling, het autoluw maken van de binnenstad, parkeervoorzieningen voor auto’s en fietsen en de diverse functies van de bruggen over de Maas. Ook het overwinnen van de 3 barrieres in de stad komt aan de orde ( Maas, Autoweg A2 en het spoor ). Vanzelfsprekend is de architectonische invulling van de diverse stadsdelen en de daarbij gemaakte keuzes een onderdeel van de tour. Ook een ( voorafgaande ) ppt-presentatie behoort tot de mogelijkheden.

 

BEELDENROUTE

Met meer dan 400 beelden in de openbare ruimte van de stad zou je Maastricht best wel een beeldenstad kunnen noemen. Kunst in de openbare ruimte is zowel sieraad als teken. Kunst moet iets te betekenen hebben: het moet prikkelen, tot de verbeelding spreken, ontregelen of op zijn minst boosheid opwekken. Als kunst in de openbare ruimte alleen maar mooi is vanwege de schoonheid dan is de kans groot dat het werk ontaard in een zielloze versiering. Deze wandeling gaat over de betekenis van de kunstwerken: waarom werd het beeld gemaakt, wat hadden de opdrachtgevers voor ogen en wat heeft de kunstenaar willen uitdrukken, zoals  verbeeldingskracht, bezieling, droombeelden en herinneringen. Maastrichtenaren hebben een hechte band met de beelden in de stad opgebouwd. Vaak zijn er rond beelden bijzondere tradities ontstaan. Uiteraard worden er ieder jaar plechtigheden georganiseerd in het kader van de dodenherdenking bij het Limburgs Bevrijdingsmonument op het Koningsplein. Ook wordt er ieder jaar op 25 juli, de sterfdag van Graaf d‘Artagnan bij zijn beeld in het Aldenhofpark een bloemenkrans gelegd door de Compagnie des Mousquetaires d’Armagnac. Met Carnaval wordt er door Prins Carnaval een groentekrans om de schouders van het standbeeld van het Mooswief op de Markt gehangen. Deze beeldenroute voert ons langs de belangrijkste beelden in de Maastrichtse binnenstad.

Vertrekpunt flexibel. Bel gerust +31 6  21938863
 
Mailbericht :  info@lambertsmeets.nl
 
 
 
 
 

Bezoek ons in Maastricht