Maastricht gevelstenen spotten.........stadswandeling met historicus

stadswandeling maastricht

Maastricht gevelstenen-route……kijk eens naar boven

In de Maastrichtse binnenstad zijn meer dan 250 gevelstenen bewaard gebleven. Samen illustreren deze kleine historische documenten ruim twee eeuwen stadsgeschiedenis. Gevelstenen vormen een hulpmiddel voor het dateren van huizen en de voorstellingen en opschriften verschaffen inzicht in de verspreiding van winkels en ambachtshuizen. De gevelstenen waren vroeger vooral bedoeld als identificatiemiddel in een tijd dat de huizen nog geen adres bezaten. Na de invoering van de huisnummering aan het begin van de negentiende eeuw was het niet langer noodzakelijk om elk huis apart met een naam te benoemen, waardoor aan de plaatsing van gevelstenen abrupt een einde kwam. De Maastrichtse gevelstenen stammen overwegend uit de achttiende eeuw, maar de voorstellingen en benamingen op de stenen zijn in veel gevallen overgenomen van ijzeren uithangborden. In veel steden werden al in de zeventiende eeuw maatregelen genomen om de grootte en de uitsteekmaat van de uithangborden te beperken omdat deze uithangtekens de doorgang van koetsen en wagens belemmerden. Ongetwijfeld zijn ook veel voorstellingen op de gevelstenen overgenomen van de in onbruik geraakte uithangtekens. De voorstelling is meestal een uitbeelding van de huisnaam van het gebouw en deze huisnaam had  vaak een relatie met de bouwer of bewoner van het pand. Zo vormt iedere gevelsteen een momentopname van een vervlogen tijdvak, maar samen vormen ze een in steen gebeiteld geschiedenisboek van de stad. Deze gevelstenenroute voert ons langs de mooiste en interessantste gevelstenen van de stad. Een combinatie met architectuur is ook denkbaar. Een lunch vooraf en een drink achteraf, indien gewenst, ronden een leuke middag af. Ideaal voor oor clubjes, verenigingen of gezelschappen, die eens wat anders willen.

Maatwerk altijd mogelijk, Vertrekpunt flexibel. Bel gerust  +31 6  21938863
 
Mailbericht :info@lambertsmeets.nl 
 
Kosten :  €  90 per uur incl. BTW. Bij 1,5 uur is een pauzetijd van 30 min. gratis. 
 
 
 

Bezoek ons in Maastricht