Stadswandeling Maastricht, kerken en klooster-wandeling

stadswandeling maastricht

Maastricht kerken- en klooster-wandeling

 
Maastricht is onmiskenbaar dankzij zijn historie een stad van kerken en kloosters. Veel is ook verdwenen in de loop van eeuwen, bijvoorbeeld door afbraak vanwege de vele beschadigingen tijdens de talloze belegeringen, die Maastricht heeft moeten verduren. De twee oudste en grootste kerken staan echter nog fier overeind. Het zijn beide pronkstukken met een lange historie, nl. de St. Servaas basiliek en de Onze Lieve Vrouwe basiliek. De voorgangers van deze beide kerken waren feitelijk de oudste kerken van Nederland. Zo’n 800 tot 1000 jaar terug ontstonden de beide kerken in de huidige Romaanse bouwstijl, later uitgebouwd in gothische stijl. Beide kerken kenden een machtig en rijk kapittel met kanunniken, die de kerk bestuurden. Ze werden bijgestaan door honderden ‘personeelsleden’, die verantwoordelijk waren voor de eredienst of het besturen van hun landgoederen. Ook werden de kerken druk bezocht door pelgrims, waardoor de kapittels besloten tot de bouw van een familiekerk in de directe nabijheid. Dat is nu nog zichtbaar bij de ‘kerken-tweeling’ St. Servaas en St. Jan. De parochiekerk van de OLV Basiliek, de St. Nicolaaskerk op het OLV Plein, is helaas in 1838 afgebroken. Tijdens deze rondleiding ligt de focus op de rijke historie van beide kerken. Desgewenst kunnen de kerken bezocht worden, al of niet inclusief de schatkamers. Met name de schatkamer van St. Servaas herbergt grote kerkelijke schatten, waaronder de St. Servaasschrijn, ook wel noodkist genoemd, uit ca. 1200. Uiteraard bestaat er ook aandacht voor de andere kerken zoals St. Martinus, St. Mathijs en St. Jan. Natuurlijk zijn veel kerken heden ten dage niet meer bestemd voor de eredienst, maar is er een andere functie ontstaan. Met name de Kruisheren-kerk en klooster ( nu hotel ) en de Domincanerkerk ( nu een van de mooiste boekhandels ter wereld ) zijn een belevenis om te zien. Indien er tijdsruimte voor is wordt één of beide kerken bezocht. Na deze wandeling weet u niet alleen veel van de kerken en kloosters in Maastricht, maar ook van de daarmee verbonden stadshistorie.
 
Maatwerk altijd mogelijk, Vertrekpunt flexibel. Bel gerust : +31 6  21938863
 
Mailbericht :  info@lambertsmeets.nl
 
Kosten :  €  90 per uur incl. BTW. Bij 1,5 uur is een pauzetijd van 30 min. gratis. 
 
 
 

Bezoek ons in Maastricht